YNow

פרק 63 - 4 הדרכים לפיתוח חוסן אישי בדור שלנו

February 22, 2022 רותם גולן ושי ביבס
YNow
פרק 63 - 4 הדרכים לפיתוח חוסן אישי בדור שלנו
Show Notes

מכירים את האנשים האלו שלא משנה מה קורה להם בחיים - הם רגועים ושלווים?
כן, כן אלו שגם שהכל לא מסתדר, נשארים קרי רוח ומתמודדים עם הסיטואציה באופן מעורר השראה.
הבשורה הטובה היא - גם אתם יכולים להיות כאלה!

בפרק דיברנו על 4 ההרגלים ליצירת חוסן מנטלי להתמודדות עם מאורעות החיים, עם האתגרים והקשיים.
ההרגלים לקוחים מהפילוסופיה הסטואית ומלמדים אותנו על שיטת התמודדות פשוטה ופרקטית שמשנה חיים!   
לינק ל CA$HFLOW , ערב המשחקים שלנו:  http://ynow.ravpage.co.il/game